Privacybeleid 

Privacy statement Bureau Be-teken-is

Op 25 mei 2016 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De overgangsperiode van 2 jaar loopt op 25 mei 2018 af. Vanaf dat moment dient elke organisatie in de EU te voldoen aan de AVG. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Wat betekent dit voor Bureau Be-teken-is?
Bureau Be-teken-is heeft zich zo goed mogelijk getransformeerd naar de AVG en tracht te voldoen aan alle voorwaarden. Dit houdt concreet in:

 • Bureau Be-teken-is houdt alleen gegevens bij die relevant zijn voor het functioneren van de praktijk.
 • Bureau Be-teken-is is volledig transparant in de (persoons)gegevens die gearchiveerd worden.
 • Bureau Be-teken-is gaat ervanuit dat de bestanden die tot 25 mei 2018 zijn verkregen, een geldende toestemming hebben. Vanaf 25 mei 2018 zal Bureau Be-teken-is nieuwe cliënten en cursisten, actief om toestemming vragen voor het opslaan van persoonsgegevens en het toesturen van nieuwsbrieven.
 • Bureau Be-teken-is heeft in de basis alleen cliënten en cursisten.
 • Dossiers van cliënten zijn alleen toegankelijk voor therapeuten van Bureau Be-teken-is
 • Alle digitale bestanden worden versleuteld bewaard.
 • Software en virusscanners zijn up-to-date. Pc's en Laptops met persoonsbestanden zijn beveiligd.
 • De (persoons)gegevens die Bureau Be-teken-is vastlegt zijn:

Ten behoeve van de praktijk, therapieën, cursussen en lessen

 • De naam van cliënt/cursist en evt. bedrijfsnaam
 • De adresgegevens van het lid/bedrijf (bezoek, post en factuur)
 • De bewaartermijn van gegevens is:
 • presentielijsten, presentaties, artikelen en dergelijke: ongelimiteerd.
 • Cliënten dossiers: Na beëindiging therapie: 1 jaar.
 • Voor foto's van activiteiten, lessen en cursussen die gebruikt worden en die nadrukkelijk één of enkele personen betreft, zal toestemming worden gevraagd voor gebruik. Overzichtsfoto's zullen wel gebruikt worden zonder daarvoor gevraagde toestemming. Personen zullen hier niet herkenbaar op staan. Voor elke bijeenkomst geldt dat er gevraagd zal worden of aanwezigen bezwaar hebben tegen het maken van foto's en het gebruik daarvan. Met eventuele wensen zal rekening worden gehouden.
 • Betrokken heeft recht:
 • Op inzage in de (persoonsgebonden) gegevens.
 • Op een kopie van de (persoonsgebonden) gegevens.
 • Om vergeten te worden (uitgeschreven te worden), tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van de vereniging.
 • Bureau Be-teken-is heeft daar waar mogelijk maatregelen getroffen tegen het oneigenlijk gebruik van (persoons)gegevens. Datalekken zullen altijd gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bureau Be-teken-is Datum: 25 mei 2018